1. Przelew bankowy / pocztowy na numer konta tytulem wplaty wpisac numer zamowienia .